Carbon Serie
Black, White, Coloured
Snakeskins
3D paintings
Airport Art Party
Lolity / Lolitas
Zahrady / Gardens
Jeans through borders
My holidays
Bazén / Swimming-poolTexty / Text
Katalog PDF / Catalogue
Curriculum Vitae
Kontakt / Contact
Odkazy / Hyperlinks


Jeans napříč hranicemi / Jeans through borders
instalace, performance, 1.-7.5.2010 / instalation, performance, 1.-7.5.2010

Jeans napříč hranicemi.

Instalace je tvořena symbolickou zdí, hranicí přes kterou napříč prochází jeansy různých barev. Hranice je neviditelná linie, která vymezuje území. Na různých kontinentech, mezi různými národy, uvnitř států jsou a byly hranice, které vytvářejí bariéry, uměle či neuměle mezi lidmi. Tyto bariéry se mnozí snaží zrušit, překonat a získat informace z druhé strany, zpoza zdi. V každé době je průchod jiným směrem možný. Jeansy zde vytvářejí komunikační kanály kudy se dají předávat vzkazy a symbolicky naznačují, že před i za zdí jsou přeci stejní lidé, kteří podobně myslí, stejně cítí a stejně se oblékají. Obnošené kalhoty, masově vyráběné, získávají svoji vlastní identitu s člověkem, který je dennodenně nosí a otiskuje do nich svoje postoje.

Tato instalace nabývá většího významu na tomto místě kde se nacházíme. Tudy v minulosti vedla železná opona. Nedávno zde bývala bezcelní zóna, vedla tudy hranice mezi Českem a Rakouskem. Mezi východem a západem. V minulosti hranice nepropustná, v současnosti pouze formální. Jsme na hrani, na místě, kde se potkávají a společně komunikují přinejmenším Češi a Rakušané.

Někdy i neviditelná hranice dokáže zamezit v osobní svobodě. Moje rodina pochází z Ghany, africké země třetího světa. Před padesáti lety země spřátelená s Českou republikou. Můj otec, tehdy jako doktorandský student byl pozván na stáž na Masarykovu univerzitu v Brně. V současné době si zažádal o vízum do Česka, aby mohl shlédnout svého prvorozeného vnuka. Bohužel pro Českou republiku se stal nebezpečným a přístup mu byl zamítnut.

V době, kdy si připadáme velmi svobodní a můžeme cestovat kamkoliv, jsou hranice které mohou rozdělovat rodiny.

Tuto instalaci jsem vytvořila pro prostor nákupního střediska. Volila jsem jednoduchou bílou zeď, která nenápadně předěluje prostor a výrazné barevně nastříkané jeansy, které proti zdi vytvářejí kontrast. Schválně jsem potlačila původní barevnost jeansů, abych zdůraznila, že nošením se z nich stává něco úplně jiného, něco co má svoji vlastní identitu. Kalhoty protínají zeď a jednotlivé nohavice fungují jako průhledy na druhou stranu.

Natalie Perkof

Freeport, Hatě u Znojma, 1. - 2. 5. 2010.